Przetwarzanie...
UWAGA! Wybrana opcja: FILL. Jeśli Twoje zdjęcia nie są przygotowane do wybranego formatu fotografii zostaną proporcjonalnie przycięte z góry i dołu lub z obu boków, tak aby wypełnić obrazem cały format zdjęcia!
Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Ankara.pl & Radosław Rocławski.